Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Encian d.o.o.

 

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“, referentna oznaka KK.04.1.2.01

Referentna oznaka: KK.04.1.2.01.0033
Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Encian d.o.o.

ENCIAN d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu
Gospodarska 16B
10255 Stupnik, Hrvatska
OIB: 85469363458

Razdoblje provedbe Projekta je od 26. veljače 2019. do 30. lipnja 2021. godine

Ukupna vrijednost Projekta: 1.321.500,00 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta: 1.321.500,00 kn
Bespovratna sredstva dodijeljena u iznosu od 1.008.100,00 kn

 

Opis i očekivani rezultati Projekta:

Svrha projekta je ugradnjom fotonaponskih pretvarača, stupnja iskoristivosti većeg od 15%, ugradnjom učinkovitijeg sustava rasvjete, ugradnjom dizalice topline zrak/voda visokog energetskog razreda za potrebe grijanja i hlađenja zgrade te zamjenom postojećih viličara na UNP povećati učinkovitost korištenja energije i udio OIE u tvrtki Encian d.o.o. Kroz provedbu predmetnih aktivnosti ostvarit će se ušteda godišnje isporučene energije u iznosu od 80,6% i smanjenje emisija CO2 za 15,7 t na godišnjoj razini.

 

Kontakt osoba: Ivan Šikić, direktor, +385 (0) 1 653 1114

Kontakt adresa elektroničke pošte: encian@encian.hr ; https://www.encian.hr/  

Dodatne informacije o ovim programima sufinanciranja možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr ; https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/